Doelstelling

De periode van bezetting en vervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft zeer ingrijpende gevolgen gehad voor Nederland.

Verreweg de meesten hebben dat – gelukkig! –  niet aan den lijve mee hoeven te maken.

Toch is het goed kennis te nemen van deze periode. Immers wie kennis neemt van wat oorlog betekent leert vrede waarderen.

Ook in onze regio heeft  ’40 – ’45  grote impact gehad. Oorlogsmuseum Veen wil de herinnering levend en tastbaar houden door vanuit verschillende invalshoeken hier aandacht aan te besteden.

Dit biedt bezoekers de mogelijkheid tot herkenning en identificatie, zet aan tot nadenken, en creëert inzicht in de waarde van tolerantie, vrijheid en democratie.

Het museum wil aandacht vragen voor het feit dat vrijheid en welvaart niet vanzelfsprekend zijn en draagt zo bij aan bewust burgerschap in een cultureel diverse samenleving.

Het is de missie van het museum om museale en educatieve producties te bieden van een goede historische en vormtechnische kwaliteit.